O NÁS

Mag. Martin Koen prináša do podniku ako rakúsko-český občan vynikajúcu znalosť jazykov (nemecký, český, slovenský a anglický) a má dlhoročné medzinárodné skúsenosti v predaji a rozvoji obchodu a podnikania. Znalosti o odlišných kultúrach v centrálnej a východnej Európe a dobrá sieť kontaktov v jednotlivých krajinách sú ďalšími faktormi pre úspech našich projektov.

Matthias Salvesberger hovorí nemecky, anglicky a španielsky. V súčasnosti dokončuje ekonomické štúdium „vedenie podniku“ na vysokej škole viedenskej obchodnej komory a je rovnako „kreatívnou hlavou“ inovačných riešení firmy, ako aj zodpovedným za online projekty.

Spája nás predovšetkým podnikateľský duch, humor, cieľavedomosť a plné nasadenie pre našich klientov a partnerov.